Wprowadzono: 19.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2015
Opublikował: Anna Wielichowska
Drukuj informacje
 

Struktura własnościowa

Właścicielem Spółki jest:
MIASTO ZIELONA GÓRA
URZĄD MIEJSKI W ZIELONEJ GÓRZE
65-001 ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 22

Właściciel Spółki posiada 487 (czterysta osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 10.000,00
(dziesięć tysięcy) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.870.000,00 (cztery miliony osiemset
siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Aktualna wysokość i wartość udziałów wspólnika wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego na mocy
postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS na mocy postaniowienia
z dnia 10.12.2007 r. (sygn. sprawy ZG VIII NS-REJ.KRS/014372/07/664)