Wprowadzono: 19.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2019
Opublikował: Anna Wielichowska
Drukuj informacje
 

Majątek podmiotu

Majątek Spółki:

 • bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.867.661,95 zł
 • zysk netto (31.12.2018 r.) = 14.355,74 zł
 • kapitał własny (31.12.2018 r.) = 3.548.006,88 zł
 • kapitał zakładowy (31.12.2018 r.) = 4.870.000,00 zł

 

Majątek Spółki:

 • bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
  3.862.356,06 zł
 • zysk netto (31.12.2017 r.) = 46.629,15 zł
 • kapitał własny (31.12.2017 r.) = 3.508.561,28 zł
 • kapitał zakładowy (31.12.2017 r.) = 4.870.000,00 zł

 

Majątek Spółki:

 • bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
  3.904.504,77 zł
 • strata netto (31.12.2016 r.) = - 404.820,56 zł
 • kapitał własny (31.12.2016 r.) = 3.461.932,13 zł
 • kapitał zakładowy (31.12.2016 r.) = 4.870.000,00 zł

 

Majątek Spółki:

 • bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
  3.958.866,26 zł
 • strata netto (31.12.2015 r.) = - 471.541,28 zł
 • kapitał własny (31.12.2015 r.) = 3.541.753,24 zł
 • kapitał zakładowy (31.12.2015 r.) = 4.870.000,00 zł

 

Majątek Spółki:

 • bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
  4.089.889,38 zł
 • zysk netto (31.12.2014 r.) = 44.397,59 zł
 • kapitał własny (31.12.2014 r.) = 4.022.794,52 zł
 • kapitał zakładowy (31.12.2014 r.) = 4.870.000,00 zł

 

Majątek Spółki:

 • bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
  4.081.328,57 zł
 • zysk netto (31.12.2013 r.) - 8.990,33 zł
 • kapitał własny (31.12.2013 r.) - 3.986.896,93 zł
 • kapitał zakładowy (31.12.2013 r.) - 4.870.000,00 zł

 

Majątek Spółki:

 • bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
  4.106.825,01 zł
 • zysk netto (31.12.2012 r.) - 17.265,17 zł
 • kapitał własny (31.12.2012 r.) - 3.994.906,60 zł
 • kapitał zakładowy (31.12.2012 r.) - 4.870.000,00 zł

 

 • bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
  4.127.283,20 zł
 • zysk netto (31.12.2011 r.) - 13.407,89 zł
 • kapitał własny (31.12.2011 r.) - 3.987.141,43 zł
 • kapital zakładowy (31.12.2011 r.) - 4.870.000,00 zł

   

 • bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. po stronie aktywów i pasywó wykzauje sumę
  4.201.689,93 zł
 • zysk netto (31.12.2010 r.) - 8.936,27 zł.
 • kapitał własny (31.12.2010 r.) - 3.981.733,54zł
 • kapital zakładowy (31.12.2010 r.) - 4.870.000,00 zł

   

 • bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
  4.177.123,38 zł
 • zysk netto (31.12.2009 r.) - 13.800,67 zł
 • kapitał własny (31.12.2009 r.) - 3.972.797,27 zł
 • kapitał zakładowy (31.12.2009 r.) - 4.870.000,00 zł


 • bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
  4.188.207,03 zł
 • zysk netto (31.12.2008 r.) - 16.974,37 zł.
 • kapitał własny (31.12.2008 r.) - 3.958.996,60 zł
 • kapitał zakładowy (31.12.2008 r.) - 4.870.000,00 zł

 • bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
  4.222.657,04 zł
 • zysk netto (31.12.2007 r.) - 613.790,83 zł.
 • kapitał własny (31.12.2007 r.) - 3.942.022,23 zł
 • kapitał zakładowy (31.12.2007 r.) - 4.870.000,00 zł

  Nieruchomości:

  Spółka jest właścicielem następujących nieruchomości położonych w centrum Miasta Zielona Góra,
  obręb 18 (ulice Boh. Westerplatte - Fryderyka Chopina):
 • działka 94/6 o pow. 1806 m2 zabudowna budynkiem usługowo-biurowym o pięciu kondygnacjach.
  Powierzchnia zabudowy budynku 928 m2, pow. użytkowa lokali 2073 m2, pow. ogólna 2784 m2,
  kubatura 12605 m3, rok zakończenia budowy 1958.
 • działka 95/1 o pow. 3487 m2, niezabudowana
 • działka 95/3 o pow. 631 m2, zabudowana w 30% trafostacją i piwnicą
 • działka 96/1 o pow. 1766 m2, niezabudowana
 • działka 96/2 o pow. 1465 m2, niezabudowana
  _____________________________________________________
  RAZEM 9155m2