Wprowadzono: 19.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2015
Opublikował: Anna Wielichowska
Drukuj informacje
 

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Centrum Biznesu Spółka z o.o. w Zielonej Górze jest:

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
  • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
  • Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
  • Działalność wydawnicza;
  • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
  • Działalność związana z zatrudnieniem;
  • Edukacja;
  • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
  • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.