Wprowadzono: 19.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2015
Opublikował: Anna Wielichowska
Drukuj informacje
 

Statut

Podstawa prawna działalności. Centrum Biznesu Spółka z o.o. w Zielonej Górze.

  • Spółka działa od 1991 roku na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 312/1991 z dnia 13.03.1991 r. ze zmianami w aktach notarialnych repertorium A nr 13620/1993 z dnia 08.12.1993 r., nr 524/1995 z dnia 23.01.1995 r., nr 4212/1995 z dnia 22.05.1995 r., nr 1150/2000 z dnia 21.01.1998 r., nr 1147/2003 z dnia 17.03.2003 r., nr 5203/2003 z dnia 24.07.2003 r., nr 4410/2004 z dnia 07.06.2004 r., nr 4329/2005 z dnia 23.06.2005 i nr 6581/2014 z dnia 04.12.2014 roku.
  • Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000061978 od dnia 16.11.2001 r. w Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze ul. Kożuchowska 8.
  • Spółka otrzymała numer identyfikacji REGON 970 507 305 nadany przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
  • Spółka otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP 929-01-00-707 nadany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze.